עדכונים

*

הזכויות לתרגום הספר "כמעט שם" נרכשו על ידי ההוצאה הרוסית "עורב לבן"!  התרגום עתיד לראות אור ברוסיה בשנת 2022

*

נחתם חוזה חדש! הספר "קירות", המיועד לקוראים בוגרים וכולל שלוש נובלות הקשורות זה לזה בדרכים מפתיעות, יראה אור בהוצאת "פרדס", במסגרת סדרת נובלות חדשה בעריכת נוית בראל. כתב היד של הספר זכה במענק של קרן רבינוביץ' לאמנויות

*

עכשיו בעבודה: "סוכת המציל", ספר חדש לבני ובנות נוער, המגולל את סיפורו של נער בשם בן, המבקש למצוא אחיזה ממשית בזהות שלו בעולם שהוא רק לומד להבין