top of page

עדכונים

 

במאי 2023 זכה "באמצע הרחוב" בפרס שר התרבות על שם דבורה עומר, לספר מצטיין שראה אור בחמש השנים האחרונות

*

הזכויות לתרגום הספר "כמעט שם" נרכשו על ידי ההוצאה הרוסית "עורב לבן"!  התרגום עתיד לראות אור ברוסיה בשנת 2023

*

נחתם חוזה חדש! הספר "קירות", המיועד לקוראים בוגרים וכולל שלוש נובלות הקשורות זה לזה בדרכים מפתיעות, יראה אור בהוצאת "פרדס", בסדרת "הדשא הגדול" בעריכת נוית בראל. כתב היד של הספר זכה במענק של קרן רבינוביץ' לאמנויות

עבודה: "סוכת המציל", ספר חדש לבני ובנות נוער, המגולל את סיפורו של נערהמבקש למצוא אחיזה ממשית בזהות שלו בעולם שהוא רק לומד להבין

ספר חדש למבוגרים ראה אור! הוצאת "פרדס". 

bottom of page