top of page
absorbed-2409314_1280.png

במפגשים רבים שערכתי עם בני ובנות נוער בלט הצורך שלהם בליווי במהלך כתיבת טקסטים ספרותיים או ספר שלם. בני נוער רבים כותבים, אך מרגישים שהם צריכים סיוע והכוונה לצורך מימוש הפוטנציאל שלהם ככותבים.

 

לכן החלטתי לייסד תכנית ליווי לכותבות וכותבים צעירים שמטרתה ליצור מסגרת עבודה רציפה על טקסטים בכתובים, או פיתוח ושכלול רעיונות והפיכתם לסיפורים. ליווי הכתיבה ייערך במיילים ובמפגשים, במידת הצורך, ויתמקד במתן כלים לקידום יכולות הכתיבה, חיזוק הביטחון האישי ומתן השראה לכתיבת הסיפורים.

 

לפרטים - צרו קשר.
 

bottom of page